Om de medverkande

Insurely

Talare

Emil Lagerstedt-Karlsson, VP Insurance & Insurtech

”Insurely grundades ur visionen att göra försäkring mer tillgänglig och enklare att förstå, för alla. Med hjälp av data och innovativ teknologi skapar vi en mer transparent och tillgänglig försäkringsmarknad. Våra tekniska lösningar ger försäkringsbolag och banker möjlighet att ge sina kunder mer insikt och förståelse över sina försäkringar och pension. Vi berättar om möjligheterna med open finance och hur implementeringen av ett regelverk kommer att påverka framtiden för försäkringsbranschen.”


EY

Talare

Fredrik Andrén, Partner & Nordic Insurance Lead, Hanna-Lise Sahlin, Manager Insurance

”EY:s FSO Consulting är specialiserade inom strategisk rådgivning och konsulttjänster till kunder inom försäkring, bank och kapitalförvaltning. Teamet hjälper kunder att navigera genom komplexa utmaningar, regelverksförändringar och digitala transformation och erbjuder innovativa lösningar för att driva tillväxt, hantera risker och förbättra operationell effektivitet. Vi berättar om trenderna inom försäkringsdistribution samt lyfter fram de utmaningar som uppkommit i samband med den pågående digitala omvandlingen av branschen.”


EIOPA

Talare

Andres Lehtmets, InsurTech Task Force rapporteur, EIOPA

”European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) is at the heart of insurance and occupational pensions supervision in the EU. Its aim is to foster financial stability and confidence in the insurance and pensions markets. Andres is working for EIOPA as rapporteur for an InsurTech Task Force, which leads EIOPA’s work on digitalisation. In particular he is focusing on topics such as new business models, platform economy, online disclosures, blockchain and Open Insurance. Andres is also representing EIOPA in the International Association of Insurance Supervisors (IAIS) FinTech Forum.”


Adfiz, BIBA (UK), BIPAR (EU/Global) & SFM

Talare

Ludger de Bruijn, David Sparkes, Nic de Measschalck, Gunnar Hökmark and Per Johan Gidlund

Adfiz

Adfiz is the industry association of brokers. Adfiz members have a combined market share of 85% in the commercial market and 55% in the private market. Together we contribute to the financial fitness of the Netherlands by improving the accessibility to good financial advice. Wherever this value can be created, we promote the deployment of the professional exper[1]tise and experience of brokers.

Director European affairs at Adfiz

Ludger de Bruijn has been working for Adfiz since 2012. Prior to this he was working for 8 years with the Dutch federation of insurers and before this with ING Insurance Netherlands in the national branche and the international department. Ludger has a master degree in law at the University of Leiden. Ludger’s current responsibilities at Adfiz cover amongst others: the IDD in the Dutch market for the brokers and other legislation from the EU, the development in the Dutch financial law (Wft), the relations with the Dutch conduct supervisor AFM and issues related to innovation and the positioning of the brokers in the insurance value chain.

David Sparkes and BIBA

The British Insurance Brokers’ Association (BIBA), the UK’s leading general insurance intermediary organisation representing the interests of insurance brokers, intermediaries and their customers.

David Sparkes ACII is Regulation Director at BIBA. David has nearly 40 years of experience in the insurance industry and since 2002 has focused on insurance broking compliance. David is able to bring a ’regulatory mindset’ to his role at BIBA, having spent a number of years at the UK regulator, where he focused on insurance broker supervision.

Nic de Measschalck and BIPAR

BIPAR is the European Federation of Insurance Intermediaries. It groups 47 national associations in 30 countries. Through its national associations, BIPAR represents the interests of insurance agents and brokers and financial intermediaries in Europe. Founded in Paris in 1937, BIPAR has been established in Brussels since 1989. BIPAR is a member of the World Federation of Insurance Intermediaries (WFII).

Nic De Maesschalck is the Director of both BIPAR and WFII.


Finansinspektionen

Talare

Daniel Lundin

”Finansinspektionen meddelar tillstånd och utövar tillsyn över aktörer som distribuerar försäkring. Finansinspektionen berättar om slutsatser från den fördjupade analysen som genomförts i relation till bolag med tillstånd för försäkringsdistribution. Om slutsatser hur aktörer redovisar kostnader och avgifter, lämplighetsbedömningar och lämplighetsförklaringar. Även FI:s arbete med konsumentskydd och en regulatorisk framåtblick, varefter FI deltar i den efterföljande panelen.”


InsureSec AB

Talare

Magnus Björkman, vd

”InsureSec licensierar och certifierar försäkringsdistributörer. Genom att uppställa kunskapskrav och tillhandahålla kunskapstester bidrar InsureSec till en hög kompetens inom branschen. InsureSec följer också regelbundet upp anslutna företag och har ett disciplinärt förfarande om det sker allvarliga regelöverträdelser. Magnus kommer dels att berätta om erfarenheter från de granskningar som genomförts det senaste året, dels om arbetet med att modernisera kunskapskraven, varefter InsureSec deltar i den efterföljande panelen.”


Konsumentverket

Talare

Joel Westerlund, rättssakkunnig och Anna Gunnarsson, jurist
Företag/organisation: Konsumentverket

”Konsumentverket kommer att övergripande berätta om myndighetens tillsyn på försäkringsområdet. Vi kommer att få höra vilka lagar som är de viktigaste inom Konsumentverkets tillsynsuppdrag, hur tillsynen kan gå till och få exempel på genomförda tillsynsinsatser. Vi kommer även att få information om vilka särskilda krav som ställs vid marknadsföring med miljöargument, varefter Konsumentverket deltar i den efterföljande panelen.”


KPMG

Talare

Nils Schmid, skattejurist tillsammans med företrädare för branschen
Företag/organisation: KPMG och branschföretädare

”Affärsmodellen för försäkringsdistribution är fri, samtidigt som konsumentskyddet är av största vikt. I Sverige har vi idag ett partiellt förbud mot provisioner sedan 2018 och det har sedan många år funnits en aktiv självreglering för uppförande i branschen, samtidigt som antalet ingripanden från FI minskat i branschen. Men är detta tillräckligt utifrån hur den svenska marknaden ser ut? Kan marknaden göra mer på egen hand och vad bör förändras i regelverken? KPMG lägger den skattemässiga bakgrunden till dagens förutsättningar för att finansiera försäkringsdistributionen inom pensionsklassade sparförsäkring och panelen diskuterar erfarenheter och vägen framåt för Sverige.”

”Nils Schmid är skattejurist hos KPMG sedan 2008 och har dessförinnan varit verksam hos bl.a. Skandia och skattedomstolarna. Nils har under lång tid varit verksam som skatterådgivare inom bank- och försäkring och har assisterat i ett flertal skatteprocesser avseende strukturer för avgifter, arvodering och rådgivning.”


Paydrive

Talare

Andreas Broström, produktchef och grundare
Företag/organisation: Paydrive AB

”Paydrive AB har sedan 10 år tillbaka varit pionjärer inom insurtech och prisbelönta bilförsäkringar baserade på körstil och körda mil. Grundaren Andreas Broström berättar om resan från fristående förmedlare, via notering på Nordic Growth Market, Börse Stuttgart Group, till att i juni 2023 bli ett helägt dotterbolag till anrika Dina Försäkring AB med rötter så långt bak som 1768.”


Lemonade

Talare

Roy Confino, Head of Strategy and Operations at Lemonade Foundation and business development at Lemonade.

Företag/organisation

Lemonade Inc

Roy Confino and Lemonade Inc:


”Lemonade Inc offer hassle-free renters, homeowners, car, pet, and life products in the US and Europe. Lemonade is a fully licensed and regulated insurance company, which means that we underwrite, price, and sell policies, as well as handle and pay claims. Since entering the European market Lemonade have been pushing the frontier of digital distribution and claims management.

Roy lead business development for Lemonade and will share both Lemonades growth journey, business and distribution strategy, as well as Lemonade Foundations work in helping farmers in developing countries tackling risks from current climate.”