Program

08.30Registrering/frukost
Välkommen till InsureNet
Föredrag
Gunnar Hökmark, Per Johan Gidlund, Tove Hässler
Finansinspektionen – Swedish FSA
Finansinspektionens tillsynsarbete inom försäkringsdistribution i allmänhet samt fördjupade analyser
Daniel Lundin, Johannes Petersson
Konsumentverket – Swedish consumer agency
Konsumentverkets tillsynsarbete inom försäkringsdistribution i allmänhet samt särskilt om miljöargument i marknadsföring
Joel Westerlund, Anna Gunnarsson
10.30 – 11.00Kaffe / Paus
InsureSec AB
Kunskapskrav inom försäkringsdistribution och branschens självreglering
Magnus Björkman
Finansinspektionen, InsureSec, SFM, Konsumentverket
Möjligheter och utmaningar inom försäkringsdistribution till konsumenter
12.00Lunch
Food and drinks
Lunchseminarium Lemonade
Creating contingency for farmers under an unpredictable climate – through insurance
Roy Confino
Minister of Financial Markets
Finans, försäkring och tech, en viktig del i en konkurrenskraftig och stark samhällsekonomi
Niklas Wykman
EIOPA (Engelska)
Digitalization and insurance distribution from a European supervisor perspective
Andres Lehtmets
17.00Avslut